Fortsatt støtte til HRS!

Fredag 28. mai stemte Stortinget ned et representantforslag fra Arbeiderpartiet om å fjerne støtten til det antiislamske nettstedet og tenketanken Human Rigths Service (HRS). Siden 2005 har HRS mottatt over 26 millioner i statsstøtte, en støtte som ble redusert kraftig etter terroren i 2011, men som ble økt igjen da FrP inntok regjerings lokalene i... Fortsett lesing →

Viktige trans-saker nedstemt i Stortinget

-Kamerat. E Transpersoner får verken offentlig beklagelse eller retten til å velge tredjekjønn i Norge! Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Høyre var blant dem som stemte mot forslaget om tredje kjønnskategori og å gi en offentlig beklagelse til tvangssteriliserte transpersoner i Norge da spørsmålene torsdag 25. februar var til behandling i Stortinget. Representantforslag om offentlig beklagelse... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑